Nya Bildelar.se lämnar två års fabriksgaranti på samtliga varor  om inget annat anges. Garantin innebär att vi ersätter trasig produkt med en ny vara. Vi ersätter alltså inte kostnaden för arbete med bytet. För kommersiella fordon, arbetsfordon och Taxi har inga egentliga garantier utan bedöms från fall till fall beroende på användningsområde, utrustning, körsträcka etc.

Garantin gäller för fabrikationsfel som beror på en felaktig tillverkningsprocess, material- eller konstruktionsfel. Garantin omfattar inte slitage, yttre påverkan, felaktig montering eller felaktigt brukande av varan som den inte är avsedd för. 

För att kunna utnyttja garantirätten skall kunden alltid direkt innan någon åtgärd sätts in, informera oss om vad som hänt. Allt för att minimera skador i ett så tidigt skede som möjligt och därmed också kostnader för båda parter.

vi tillämpar konsumentköplagen och vid en eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Tänk på vid Bromsbyte att slipa hjulnav o bromsbyglar samt se till att smörja kolv glidpinnar och att köra in bromsarna med mjuka inbromsningar tills bromsarna "satt sig" och Bromspedalen känns normal